Hvordan spare til pensjon?

Folketrygden krymper. Derfor bør alle som er over 40 år begynne en eller annen form for sparing. Da har de større frihet til å velge når de ønsker å gå av med pensjon. Særlig bør kvinner spare.
Her et konkret eksempel:
Jeg er en kvinne på 42 år. Jeg er ugift og har arbeidet helt siden jeg var 17 år. Men jeg har kun arbeidet hos arbeidsgivere som ikke har noen form for tjenestepensjon. Derfor vil jeg nok bare få pensjon fra folketrygden når jeg blir pensjonist.

            Nå leser jeg i avisene at det antagelig vil bli lavere pensjoner fra folketrygden i fremtiden. Derfor ønsker jeg å spare til pensjon selv også, slik at det kan bli litt mer enn bare folketrygden å leve av.

            Jeg har for øvrig kjøpt leilighet for noen år side og bruker det meste av det jeg har til overs til å nedbetale på lånet til leiligheten. Mitt spørsmål er: Hvordan bør jeg spare til pensjonsalderen? 

Svar:
Det er riktig som du skriver at det kan bli lavere pensjoner i fremtiden for enkelte grupper. Særlig kan folk med lav inntekt i enkelte perioder av livet få lavere pensjon i fremtiden. Derfor er det helt riktig av deg å starte en form for pensjonssparing allerede nå. Da har du også større mulighet til å gå av med pensjon før du er 67 år, dersom du skulle ønske det. For dessverre er det også mange som opplever at de mister jobben før de blir 67 år og da er det godt å ha noen sparepenger i bakhånd.

Siden du heller ikke har opparbeidet tjenestepensjon hos arbeidsgiver er det ekstra viktig for deg å spare til egen pensjon, i tillegg til den pensjonen du får fra folketrygden. Altfor mange kvinner blir minstepensjonister – og det er beinhardt å leve kun på minstepensjon.

Når det gjelder din pensjonssparing har jeg følgende råd:

O Å spare i bolig er klokt. Nedbetal gradvis boliggjelden din. Har du en nedbetalt bolig når du blir pensjonist, kan du enten selge den og kjøpe deg noe mindre, eller du kan låne opp på boligen og bruke de pengene til å leve av. Du kan for eksempel ta et ti års avdragsfritt boliglån som pensjonist. Men da må du bestemme deg til hva du gjør etter de ti årene, enten flytte, eller ta opp enda mer i lån.

O I tillegg bør du spare i en kombinasjon av obligasjonsfond og aksjefond. Sett av et bestemt beløp hver måned til kjøp av slike fond. Siden du skal spare i mange år, kan du ta noe større risiko med pengene enn om du skulle bruke pengene om få år. Når du nærmer deg pensjonsalder bør du gradvis selge aksjefondsandelene dine og sette pengene i banken på en høyrentekonto. Dermed senker du risikoen for at du taper på eventuelle store fall i aksjemarkedet like før du går av med pensjon.

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five