Hytte som forskudd på arv

Vi er nylig blitt pensjonister, min mann og jeg. Vi har en grei pensjon så vi klarer oss godt. Men vi har en hytte som mannen min og jeg har brukt mye før i tiden.

            Etter at vi er blitt pensjonister blir det mye å passe på – både å ha hus og hytte. Derfor har vi tenkt til å gi hytta til vår datter, som forskudd på arv. Vi tror at hytta er ganske verdifull, derfor blir det vel også arveavgift på hytta for min datter.

            Våre spørsmål er: Er det til ligningskontoret vi skal melde om overdragelsen av hytta til datteren vår og hva kan det bli i arveavgift? 

 
Svar: 

Når dere gir bort hytta til datteren deres vil det bli sett på som forskudd på arv. Dere bør få en takst på hytta, fordi det er markedsverdien på hytta som skal være grunnlaget for arveavgiftsberegningen.

            Dersom dere får bruksrett til hytta så lenge dere lever, vil verdien av hytta bli redusert. Dermed blir også arveavgiften lavere. Det bør takstmannen eventuelt ta hensyn til.

            Først må dere tinglyse selve overdragelsen av hytta med eventuell tomt i den kommunen hytta ligger, så datteren deres får skjøte på eiendommen med hytta som bevis på at hun er rette eier av hytta med tomt.

Overdragelsen av hytta skal så meldes til skattefogden der dere bor. Skattefogden vil også beregne arveavgiften. Siden hytta eies både av deg og din mann, blir avgiftsgrunnlaget delt på to. Det vil si at deres datter kan arve verdier for 250 000 kroner fra hver av dere uten at det blir noen arveavgift (til sammen 500 000 kroner). Arveavgiften for de neste 300 000 kronene fra hver (til sammen 600 000 kroner) er 8 %. Verdier over dette (500 000 + 600 000 = 1,1 millioner kroner) er det 20 % arveavgift på.

            Dessuten bør dere også føre dette opp som en opplysning på selvangivelsen som sendes til ligningskontoret, for å forklare at dere nå har overdratt hytta til datteren.

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five