I 2011 kan du ta ut alderspensjon fra fylte 62 år

For alle som er født i 1949 eller før dette gis det nå en unik mulighet til å gå av med pensjon allerede når de er 62 år, ikke 67 år som har vært regelen til nå. Unntatt for de som har rett til avtalefestet pensjon – de har kunnet gå av når de er 62 år. Men du får lavere årlig pensjon hvis du tar ut alderspensjon fra fylte 62 år, fremfor å vente til du blir 67 år.

 

Ordningen med tidlig uttak av alderspensjon gjelder også offentlig ansatte, men de fleste offentlige ansatte vil antagelig se seg tjente med å ta ut avtalefestet pensjon (AFP).

 

Det utrolige er også at du kan få alderspensjon fra folketrygden fra fylte 62 år og samtidig fortsette å arbeide så mye du vil, uten at alderspensjonen blir redusert på grunn av inntekten.

Som om ikke det er nok, du opparbeider ytterligere pensjonsrettigheter i folketrygden dersom du fortsetter å arbeide etter at du har fylt 62 år og samtidig har tatt ut alderspensjon.

 

Men det er noen som ikke kan ta ut alderspensjon fra fylte 62 år. Det er de som bare har rett til minstepensjon eller litt over det. De må vente til de blir 67 år. Slik sett er den nye ordningen kvinnefiendtlig, fordi det særlig er kvinner som blir minstepensjonister.

 

Har du tilgang til internett, så sjekk på www.nav.no – dinpensjon.no der kan du se hvilke pensjonsrettigheter du har og se hva du får i årlig pensjon, dersom du tar ut alderspensjonen når du er 62, 67 eller 70 år.

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five