Ikke bli lurt av elendige håndverkere

Det finnes en egen lov om håndverkertjenester. Sjekk dine rettigheter og plikter der. Du kan kjøpe loven i en bokhandel eller finne den på nettet.

 

Be om å få skriftlige anbud fra tre – fire av de aktuelle håndverkerne du ønsker å bruke. Ta kontakt med den som har det beste anbudet – når dere tar hensyn til pris og kvalitet. Spør hun eller ham om de har fagbrev. Be om lov til å kontakte tidligere kunder for å høre hvor fornøyde de har vært.

           

Lag skriftlig avtale om arbeidet som skal utføres. Skriv hva som skal gjøres, fremgangsmåte, tidsramme og hvordan prisen skal beregnes og betales. Skriv også i avtalen hva som skjer dersom tidsfristen ikke holdes eller jobben er mangelfullt gjort.

           

Det er viktig å følge fremdriften av arbeidet og eventuelt klage med en gang skriftlig, dersom resultatet ikke blir slik dere ble enige om i avtalen.

 

I verste fall kan du holde tilbake noe av betalingen til arbeidet er utført slik dere ble enige om. Eventuelt be om at feil blir rettet opp.

 

I verste fall kan du også heve avtalen hvis håndverkeren har misligholdt avtalen, for eksempel forsinket den vesentlig eller gjort grove feil.

 

Husk dersom du betaler svart for jobben, har du ingen rettigheter ved feil og mangler. Derfor bør du betale hvitt – med moms.

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five