IKKE BLI LURT AV HÅNDVERKEREN


Be om å få et anbud fra tre – fire av de aktuelle håndverkerne dere ønsker å bruke. Ta kontakt med den som har det beste anbudet – når dere tar hensyn til pris og kvalitet. Spør gjerne om lov til å kontakte tidligere kunder for å høre hvor fornøyde de har vært.

            Lag en skriftlig avtale om arbeidet som skal utføres. Skriv ned hva som skal gjøres, fremgangsmåte, tidsramme og hvordan prisen skal beregnes og betales. Skriv også i avtalen hva som skjer dersom tidsfristen ikke holdes eller jobben er mangelfullt gjort.

            Det er viktig å følge fremdriften av arbeidet og eventuelt klage med en gang dersom resultatet ikke blir slik dere ble enige om i avtalen. I verste fall kan dere holde tilbake noe av betalingen til arbeidet er utført slik dere ble enige om.

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five