IKKE BLI UTBRENT


Det er utrolig lett å bli fullstendig slukt av jobben når du starter egen virksomhet. Arbeidsoppgavene står i kø og du kan jobbe natt og dag – likevel føler du at du ikke får gjort nok. Det er alltid et mylder av uløste oppgaver – og står du på enda litt hardere – kan det være du kan tjene enda noen kroner.

            Men slik grasat jobbinnsats har også en negativ side. Du fjerner deg mer og mer fra de andre i familien og vil etter hvert ikke ha vanlige venner igjen.

 

Du trenger dem

Det er viktig at du forstår: Ikke vent noe særlig av et forhold du ikke bruker noe tid på.

            Hvis du ikke bruker mange minutter i våken tilstand hjemme med familien – dersom du har familie – på grunn av kveld etter kveld med overtidsarbeid, er det vanskelig – kanskje umulig – å opprettholde et normalt forhold til ektefelle/samboer og barn.

De er avhengige av at du er der når de trenger deg. Det gjør de stadig vekk for å løse små og store problemer og for å få trøst og råd i saker som for dem er viktige og vanskelige. Og de trenger rådet umiddelbart. Det er ofte vanskelig for dem å vente på en løsning som skal komme om fjorten dager eller mer.

            Men du trenger også dem. Det er nå du har barna dine. Det er nå du kan legge grunnlaget for et fortrolig og godt forhold resten av livet. Etter hvert forsvinner barna ut av familien.

           

Skranter på jobben

Ikke tro at samboer eller ektefelle heller vil akseptere å bli en serviceinstitusjon som sitter og venter til det passer deg å komme hjem. Mange har opplevd at det de trodde var et godt og fortrolig samliv plutselig ikke er noe forhold i det hele tatt.

            De aller fleste oppdager etter hvert at man er helt avhengig av å ha et stabilt og godt familieforhold hjemme for å kunne yte maksimalt på jobben. Sliter du på hjemmebane – begynner det fort å skrante på jobben også. Det sliter daglig dersom du er bekymret for forholdet til ektefellen eller ikke er helt trygg på hvordan det går med barna.

            De fleste av oss er nemlig helt avhengig av å ha et godt og stabilt forhold hjemme – dersom vi skal kunne fungere godt også på jobben.

 

Si NEI!

Du må lære deg til å si nei til ekstra oppgaver, møter og overtid. Helst bør du ha en så normal arbeidstid – 9.00 –16.00 – hver dag, for ikke å slite ut deg selv og familien. I korte perioder kan du selvfølgelig stå på mer, men som hovedregel bør du legge opp til en fast kontortid og heller jobbe så effektivt som mulig innenfor denne perioden.

            Du  holder ikke evig du heller – du er akkurat som alle andre. Du er avhengig av hvile og andre impulser fra dine nærmeste for å fungere som menneske. Derfor skal du være gjerrig på tiden din og passe på å sette av nok tid til familie og barn. Denne tiden er vel så viktig som den tiden du bruker på jobben.

            Det er nødvendig å prioritere stramt både i arbeids- og fritiden. Si nei til det som ikke strengt tatt er nødvendig. Vær på vakt mot tidstyver som stjeler av arbeidstiden din, så du ikke må kompensere med overtid.

 

Trenger også venner

I tillegg til familien er det viktig å ha gode og nære venner. Å være ensom ulv er ikke hyggelig.

            For deg er det viktig å få impulser og en annen menneskelig kontakt enn den du får via jobben. Derfor er kontakten med venner nesten vel så viktig som å prioritere familien. Det må settes av tid til å være menneske ved siden av jobben.

Lag faste rutiner for hvor ofte dere skal møtes. Lag studiesirkler, kulturgrupper, samtalekvelder eller kall det hva som helst – det viktigste er at du passer på gode venner og prioriterer tid sammen med dem.

Husk at vennene også trenger deg på samme måte som du trenger dem.

 

Utbrent fagidiot

Det er nemlig avgjørende for deg å ha noe annet som fyller livet ditt enn bare arbeidet. Hele livet må ikke bare bli jobb – bestandig. Det er lett å bli fagidiot.

            Unngå å bli sittende utbrent etter mange harde år – uten venner og uten familie.

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five