penger

Ikke kausjoner på lån!

Av og til kan du bli spurt av venner eller familie om du kan tenke deg å kausjonere for et lån hun eller han skal ta opp.

Å kausjonere for et lån betyr at du står som garantist for lånet. Det vil si at du er må betale renter og avdrag på lånet, dersom den som tar opp lånet ikke greier å betale renter og avdrag til rett tid.

Dessverre har slike kausjonsavtaler ført til privatøkonomiske katastrofer for enkelte, fordi de har måttet overta gjelden til de de har kausjonert for. Plutselig får folk med en ordnet økonomi kastet på seg et lån de ikke er i stand til å betjene. Det kan i verste fall føre til at også den som har kausjonert for et lån – må selge sin egen bolig for å dekke renter og avdrag på andres lån.Det er kun hvis du er veldig rik og lånet du kausjonerer for er veldig lite, at du kanskje kan vurdere å kausjonere for noen.Hvis foreldre skal hjelpe barn eller barnebarn i etableringsfasen, kan det for mange heller være aktuelt å låne opp på foreldrenes bolig – hvis det er lite lån på deres bolig – og så låne videre til barna, for dermed å få lavere rente i banken, fremfor å kausjonere. Da er det også lettere for foreldrene å sjekke at renter og avdrag blir betalt i rett tid.

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five