Ikke kjøp livrente

Den rød-grønne regjeringen har foreslått å innføre formuesskatt på det sparte beløpet i en livrente. Dermed blir det ikke særlig lønnsomt å spare i en livrente. Dessuten binder du pengene i 12 år.
Her et konkret eksempel:

Jeg har planer om å gå av med pensjon før jeg er 67 år.

For å ha noe å leve de siste årene før jeg blir 67 år, lurer jeg på om jeg bør spare i en livrente nå. Så kan utbetalingen fra livrenten for eksempel starte når jeg er 65 år – når jeg har tenkt å trappe ned jobbmessig. Da får jeg litt ekstra de årene frem til pensjonen kommer ved fylte 67 år.  

Svar: 

Når du sparer i en livrente må du binde pengene i minimum 12 år og utbetalingen må være over minst 6 år.

            Fordelen ved å spare i en livrente var at du slapp å betale formuesskatt på det sparte beløpet (det beløpet du har satt inn i livrenten).

            Nå har Stoltenberg-regjeringen varslet at fra 2007 skal man ikke lenger få fritak for formuesskatt av det sparte beløpet i livrenten. Dermed faller en viktig grunn til sparing i livrente bort. Siden avkastningen på en livrente ikke er spesielt stor, var det fritaket for formuesskatt som gjorde det attraktivt å spare i en livrente.

            Når fritaket for formueskatt på livrente fjernes, er det ikke mange gode grunner for å spare i en livrente, siden du binder pengene i minst 12 år.

            Jeg synes du bør spare slik at du eventuelt kan trappe ned på arbeidet fra du fyller 65 år, men heller spare i en kombinasjon av aksjefond og pengemarkedsfond. Ved å spare for eksempel fast et beløp hver måned, vil du kunne få med deg svingningene i aksjemarkedet. Sparing i aksjefond gir normalt høyere avkastning enn å ha pengene i banken. Du bør spare over minimum fem år. Ved å ha en del i pengemarkedsfond, senker du risikoen. En stund før du skal ha ut pengene, bør du selge deg ut av aksjefondene og ha pengene tryggere i pengemarkedsfond. Ved å spare i fond er pengene lettere tilgjengelig enn når du binder pengene i en livrente.

            Dersom du har muligheten til å gå av med AFP (avtalefestet pensjon) bør du også vurdere en kombinasjon av noe arbeid og AFP. Det kan økonomisk gi et godt resultat.

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five