Ikke kjøp pensjonsforsikring

I mange år har jeg advart folk mot å kjøpe pensjonsforsikring eller IPA. Forsikringsbransjen har vært rasende på meg for det. Men nå er den siste spikeren i kisten for pensjonsforsikring slått grundig fast av den rød-grønne regjeringen. Hele skattefradraget på 28 % av det årlig sparte beløpet, er nå fjernet.

Pensjonsforsikring er dyrt og det er stor politisk risiko ved sparingen, har jeg advart i år etter år. Men forsikringsbransjen har vært meget irritert over at jeg har advart mot pensjonsforsikring eller IPA, som den mer moderne versjonen kalles.

Problemet med pensjonsforsikring er at du binder sparingen helt til du er 64 år (for noen 67 år). Du kan ikke få ut pengene før da. Da får du forøvrig pengene ut fordelt over mange år, ikke som en engangssum.

I 1992 ble det foretatt endringer i skattesystemet som gjorde at du bare kan få 28 % skattefradrag for det årlig sparte beløpet, men kan få inntil 44 % skatt på utbetalingen. Slik ble pensjonsforsikring en skattefelle mer enn en skattefordel.

Nå har den rød-grønne regjeringen bestemt at hele det årlige skattefradraget på 28 % skal fjerens. Dermed bryter regjeringen sin del av avtalen ved å fjerne skattefradraget.

Mange har bundet seg til spareavtaler med pensjonsforsikring som skal gå over flere tiår fremover. De kan ikke nå få ut pengene dersom de ønsker det. Stopper de innbetalingen, får de en fripolise med elendig avkastning.

Mine advarsler mot pensjonsforsikring viser seg dessverre å være helt riktige. Den politiske risikoen – å stole på politikerne – er for stor i Norge.

Ikke gå inn på slike avtaler som binder pengene i mange år. Spar heller i aksjefond hvis du skal spare i mange år. Da er du mye mer fleksibel og vil normalt få bedre avkastning på pengene.

  

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five