IKKE SPAR I LIVRENTE

Av Carsten O. Five Tidligere slapp du formuesskatt på det innsatte beløpet i en livrente. Nå slipper du ikke formuesskatten lenger. Derfor er det egentlig ingen grunn til å spare i livrente lenger.
Når du sparer i en livrente må du binde pengene i minimum 12 år og utbetalingen må være over minst 6 år. Fordelen ved å spare i en livrente var at du har sluppet å betale formuesskatt på det sparte beløpet (det beløpet du har satt inn i livrenten).

            Nå har Stoltenberg-regjeringen bestemt at fra 2007 skal man ikke lenger få fritak for formuesskatt av det sparte beløpet i livrenten. Dermed faller en viktig grunn til sparing i livrente bort. Siden avkastningen på en livrente ikke er spesielt stor, var det fritaket for formuesskatt som gjorde det attraktivt å spare i en livrente. Penger i alle livrenter er nå frigjort og kan omplasseres, og det bør eventuelt gjøres før 31.12.2007. 

            Når fritaket for formueskatt på livrente fjernes, er det ikke mange gode grunner for å spare i en livrente, siden du binder pengene i minst 12 år.

         Hvis du er ute etter alternativer så er å spare i en kombinasjon av aksjefond og pengemarkedsfond bra. Ved å spare for eksempel fast et beløp hver måned, vil du kunne få med deg svingningene i aksjemarkedet. Sparing i aksjefond gir normalt høyere avkastning enn å ha pengene i banken. Du bør spare over minimum fem år. Ved å ha en del i pengemarkedsfond, senker du risikoen. En stund før du skal ha ut pengene, bør du selge deg ut av aksjefondene og ha pengene tryggere i pengemarkedsfond. Ved å spare i fond er pengene lettere tilgjengelig enn når du binder pengene i en livrente.

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five