Ikke start ny IPS-avtale

Av Carsten O. Five Ikke bit på bankene og forsikringsselskapenes markedsføring av det nye spareproduktet Individuell Pensjonssparing (IPS). Det kan være en skattefelle. 
Hvis du ikke sparer i pensjonsforsikring fra før, ikke start med den nye IPS – Individuell Pensjonssparing.

IPS gir 28 prosent fradrag av et årlig maksimalt sparebeløp på 15.000 kroner. Men de fleste vil få en marginalskatt (skatt på siste krone) på godt over 28 prosent når de som pensjonister skal ta ut pengene. Pensjonsinntekter på 215.800-234.900 kroner vil gi en marginalskatt på 55 prosent (basert på 2008-satser).

Dessuten binder du pengene i mange år. Du aner ikke hva politikerne gjør av endringer i regelverket i disse årene. All erfaring tilsier at det er bedre å spare selv i en kombinasjon av ulike fond. Da har du mye bedre kontroll over pengene og kan velge når du vil bruke dem.

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five