IKKE VELG FASTRENTE PÅ BOLIGLÅNET

Av Carsten O. Five Renten har steget mye den siste tiden. Forskjellen mellom fastrente og flytende rente på boliglån er meget liten. Noen lurer kanskje på om de bør binde låneretne nå? Ikke gjør det. 
Normalt vil lønneer det seg å ha flytende rente på boliglånet. Men det forutsetter at lånet ikke er for stort og at du har en økonomi som tåler svingninger opp og ned på renten. For øvrig venter jeg ingen stor renteoppgang i den nærmeste tiden. Antagelig er renten på topp om ikke altfor lang tid. 

Dersom dere likevel føler at dere ikke tåler en renteoppgang utover det den bundne renten er nå, kan dere vurdere å binde renten på halvparten av boliglånet eller eventuelt hele lånet. 

Dere må regne med at dere totalt vil betale noe mer for lånet dersom dere binder renten på lånet. Dessuten hvis renten faller igjen og dere ønsker å si opp lånet, må dere betale en overkurs på lånet (lånet vokser) for å komme ut av lånet.

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five