Kemneren følger etter deg til utlandet

Av Carsten O. Five Mange melder utflytting til utlandet og seg selv ut av folkeregistret, for å slippe å betale skatt til Norge. Likevel er det slettes ikke sikkert du slipper å betale skatt til Norge likevel. Det er en lang rekke krav som må oppfylles, selv om du har meldt utflytting til folkeregistret.
Etter hovedreglene om skattemessig bosted ved utflytting, er det bare dem som tar fast opphold i utlandet som kan anses skattemessig utflyttet fra Norge. Midlertidig opphold i utlandet opphever ikke det skattemessige bosted i Norge. 

For at skattemessig bosted i Norge skal opphøre, må du godtgjøre at du:

O Har tatt fast opphold i utlandet.

O At du ikke har oppholdt deg i Norge i en eller flere perioder som overstiger 61 dager i inntektsåret, og

O eller dine nærstående (ektefelle, samboer, barn) ikke disponerer bolig i Norge.

O Selv om disse kravene er oppfylt vil du normalt være skattepliktig som bosatt i Norge i tre år etter utflyttingsåret. Du kan ha en enkel hytte uten vann og avløp i Norge. Du kan også ha en hytte/leilighet som du har eid i minst fem år før utflyttingsåret, hvis du ikke har benyttet den som bolig.  

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five