Kjøp mye billigere gjennom firma

Her er et eksempel: Du skal ha ny PC som koster 15 000 kroner inklusiv moms.

 

Kjøper du denne PCen privat for penger du allerede er beskattet for, og du betaler 30 % skatt, må du tjene 19 500 kroner for å kunne kjøpe PCen.

 

Kjøper du PCen gjennom firma blir PCen mye, mye billigere for deg.

 

Først kan du trekke fra momsen. Den får du nemlig trukket fra siden du er næringsdrivende og momspliktig. Det vil si at 3000 kroner forsvinner. Den reelle prisen for deg er da bare 12 000 kroner.

 

Men siden PC er en utgift du får skattemessig fradrag for i bedriften, vil det også si at du får redusert skatt i bedriften på grunn av PC kjøpet. I bedriften har du normalt 28 % skatt. Det betyr at ytterligere 3 360 kroner forsvinner som utgift for deg. Det er penger som ellers hadde forsvunnet i skatt.

 

Det betyr at den virkelige kostnaden det er for deg etter at moms og skatt er trukket fra, er 8 640 kroner – det vil altså si omtrent halvparten av det du må ut med etter at du har betalt skatt på dine private penger.

 

Derfor er det veldig viktig at du passer på å få dekket alle virkelige kostnader som PC, bilutgifter, telefonutgifter, reise- og parkeringsutgifter osv i næringsvirksomheten og ikke dekker noen av disse utgiftene privat. Privat blir utgiften mye, mye høyere.     

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five