KJØP STRØMMEN TIL LAVEST PRIS

Energiprisen er høy i Europa. Det betaler du for. De aller fleste har vanlig strømabonnement hos energiverket sitt. Det er den dyreste måten å kjøpe strøm på. Spotpris er den billigste, men da må du tåle store svingninger. Totalt kommer du likevel billigere ut.
Det kan være penger å spare på å flytte til en annen strømleverandør enn den man vanligvis tilhører. Det er klare forskjeller mellom de dyreste og billigste kraftverkene.

            Den beste oversikten finner du dersom du har tilgang til internett og slår opp på www. konkurransetilsynet.no. Her er en ajourført liste over de kraftverkene som har de laveste strømprisene til enhver tid. Du kan også få regnet ut hvilket kraftverk som leverer den billigste strømmen til deg akkurat i øyeblikket.

            Det er enkelt å skifte strømleverandør. Ta kontakt med det kraftverket du ønsker å flytte til, så hjelper de deg med flyttingen.

            Den billigste strømmen vil normalt være såkalt spotpris. Det er markedsprisen på strøm til enhver tid. Denne kan svinge svært mye, men vil i det lange løp være den billigste. 

           

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five