KJØPE BOLIG: BILLIGE STARTLÅN FRA HUSBANKEN

Er du på boligjakt. Da bør du sjekke om du har rett til et billig startlån fra den statlige Husbanken. Startlån gis til personer som har problemer med å etablere seg. Retningslinjer og praksis vil variere noe fra kommune til kommune.

Det er kommunene som formidler startlån til kjøp av brukt bolig. Å søke om startlån kan være en god god ide for deg som skal etablere deg for første gang.                     

Startlån er behovsprøvd og gis blant annet til: unge i etableringsfasen, barnefamilier, enslige forsørgere, funksjonshemmede og andre vanskeligstilte husstander.                   

Du kan både få fullfinansiering av boligen eller eventuelt bare et topplån, dersom du kan låne andre steder også. Boligen skal ha en nøktern standard.                   

Ta kontakt med boligkontoret i kommunen der du bor og be om søknadspapirer for startlån. Normalt bør du ikke ha større lån enn ca to til tre ganger bruttoårsinntekten  din.                   

Trenger du tilleggsfinansiering, bør du kontakte flere banker, for eksempel lokale sparebanker og be om lånetilbud, slik at du er sikret et av de billigste lånene.

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five