KJØPE HUS ELLER HYTTE: SJEKK EIENDOMS-SKATTEN

Av Carsten O. Five Det blir stadig viktigere å undersøke om og eventuelt hvor mye du skal betale i kommunal eiendomsskatt, når du skal kjøpe bolig eller hytte.
Sjekk eiendomsskatten før du kjøper hus eller hytte. Det kan være en utgift du ikke var klar over. 

Nå er det 142 kommuner som krever eiendomsskatt på boliger. 

Fra og med i år har også 55 kommuner innført eiendomsskatt på hytter og eiendom i spredtbygde strøk. Det er fordi den rød-grønne regjeringen har innført en ny ordning som gjør dette mulig. 

I tillegg har mange kommuner foretatt omtaksering av eiendommene og benytter i større grad markedsverdi som grunnlag for eiendomsskatten. 

Det kan for eksempel føre til at en ordinær bolig til takst to millioner kan bli avkrevd en eiendomskatt på ca 14 000 kroner i året, og det uansett hvor mye gjeld det er på boligen. For enda dyrere boliger eller hytter kan det være snakk om enda mer. 

Derfor: Sjekk nøye hvilke skatter som gjelder der du skal kjøpe. Og ikke minst: Hvilke planer politikerne har for innføre nye skatter. Ellers kan du få overraskende utgifter du ikke hadde med i regnestykket ditt opprinnelig.

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five