Kjøpe nybygd bolig: Vær forsiktig

Av Carsten O. Five På Fornebo utenfor Oslo har for eksempel mange betalt inn store summer på forskudd til leiligheter som ikke står fredige. Byggingen har stoppet opp og det er høyst usikkert når boligene blir ferdige og hva sluttprisen blir. Andre har kjøpt boliger med stor feil og mangler.

Derfor vær på vakt hvis du skal kjøpe en helt ny bolig:

 

  1. Sjekk hvem som er utbygger og entreprenør. Er de seriøse og kjente.
  2. Sjekk i Brønnøysund om hvordan økonomien er til utbygger og at ikke firmaet allerede er konkurs.
  3. Be om fagbrev hvis du er usikker på utbygger. Be om referanser.
  4. Sjekk eventuelt utdannelse, sertifisering og om firmaet er godkjent.
  5. Les prospektet nøye.
  6. Sjekk om det foreligger kommunal godkjenning.
  7. Hvem eier tomten? Unngå festetomt hvis det er mulig.
  8. Avtal klare tidsfrister for overtagelsesdato. Ved overskridelse av tidsfristen, krev dagmulter.
  9. Det gjelder en egen lov om boligbygging – Bustadoppføringslova – her er bestemmelser om garantier osv. Les denne loven.
Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five