KOMBINERE AFP OG ARBEID

Av Carsten O. Five AFP - avtalefestet pensjon - er en gullkantet ordning for alle som kan benytte seg av den. Ekstra gunstig er det når du kombinerer arbeid og AFP. Det er den beste måten å bruke AFP på.
Det er fullt mulig å kombinere avtalefestet pensjon (AFP) med en deltidsstilling. Dersom du arbeider i 60 eller 80 % stilling og tar ut AFP- pensjon for 40 eller 20 %, er det fullt mulig. For mange kan det inntektsmessig etter skatt, nesten bli økonomikk like godt som om du er i 100 % stilling. Du taper heller ikke pensjonsopptjening. Men det er nødvendig å finne frem til en slik løsning i samarbeid med arbeidsgiver. Nokså spesielle krav stilles til den nye jobben.

            Dersom du har lavere deltidsstilling – for eksempel 40 % eller mindre, vil du nok inntektsmessig – få lavere inntekt enn å være i 100 % jobb.

            Derfor er AFP sammen med en deltidsjobb på 60 eller 80 % et kjempeflott tilbud til dem som ønsker å trappe noe ned på arbeidsinnsatsen etter fylte 62 år. De får 20 eller 40 % fritid og nesten ikke lavere inntekt etter skatt – omtrent tilsvarende som om de jobber 100 %.

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five