KRYMP ARVEAVGIFTEN: DEL ARVEN PÅ BARN OG BARNEBARN

Det er helt unødvendig å betale mange tusen kroner i arveavgift, dersom du har barn og eller barnebarn. Jo, fler som kan arve innenfor fribeløpet på 250 000 kroner, jo mindre blir arveavgiften.
Mange i 50- og 60årsalderen arver betydelige verdier etter sine foreldre og besteforeldre. En slik arv kan fort resultere i meget høye summer i arveavgift.

Mange i 50- og 60årsalderen er velstående og har egentlig ikke så mye behov for arven. Det er heller deres barn og barnebarn som virkelig har behov for pengene. De er ofte i ferd med å sette bo eller skal ta utdannelse.

Jo, flere du kan dele arven på, jo mindre blir det i arveavgift. Fribeløpet er 250 000 kroner som en person kan motta fra en annen, uten å betale arveavgift på det. Jo flere (barn og barnebarn) som arver, jo mindre blir det i arveavgift.

Her er et eksempel hvor en person avstår en del av arven etter en søster til fordel for sin sønn:

«Siden du ikke ønsker å ta i mot hele arven etter din søster, kan du velge å avstå fra en del av arven i selve arveoppgjøret etter din søster, til fordel for din sønn. 

Da melder du fra til myndighetene at du skal arve et bestemt beløp og at din sønn skal arve resten av din arv etter din søster. Det er du som da fritt kan bestemme hvor stort beløp du skal arve og hvor stort beløp sønnen din skal arve. 

Du kan arve inntil 250 000 kroner fra én person før det skal betales arveavgift. Det betyr at ved å dele opp arven etter din søster slik du ønsker, sparer du og sønnen din til sammen en god del kroner, fordi du kan arve inntil 250 000 kroner etter din søster uten å betale arveavgift og sønnen din også kan arve inntil 250 000 kroner etter din søster uten å betale arveavgift.

For familien din lønner det seg altså økonomisk å dele arven mellom deg og sønnen din, i form av spart arveavgift.

Husk at hvis sønnen er under 18 år, vil overformynderiet i kommunen forvalte pengene til sønnen er 18 år, dersom sønnens formue er på over 75 000 kroner.

Skal sønnen ha studielån, bør han ikke ha en formue på over 230 000 kroner. Da krymper stipendandelen. Men han kan sette noen av pengene i en livrente (som binder pengene i 12 år) så krymper formuen hans, og han er likevel sikret maks stpiend fra lånekassen.» 

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five