KRYMP ARVEAVGIFTEN PÅ HYTTA

Kommentar.no - Carsten O. Five Hvis du overtar en hytte fra dine foreldre mens de er i live, kan de få varig bruksrett til hytta og det kan krympe arveavgiften. 
Hvis dere overtar hytta mens dine foreldre er i live, blir dette sett på som forskudd på arv. Dere må betale arveavgift. Grunnlaget for arveavgift er markedsverdien på hytta.

            Men dersom dine foreldre får en bruksrett til hytta så lenge de lever, vil markedsverdien kunne settes lavere, avhengig av hans alder.

            I tillegg til arveavgiften må det betales 2,5 % dokumentavgift på denne markedsverdien. Hvis dere venter til etter at dine foreldre er gått bort, slipper dere dokumentavgiften.

            Altså, dersom dere greier å få ned markedsverdien ved en bruksrett til faren din, så mye at dere sparer så mye i arveavgift, at det er mer enn dokumentavgiften på 2,5 %, lønner det seg å overføre hytta nå. Hvis ikke lønner det seg å vente til arveoppgjøret.

            Hvis hytta har en markedsverdi på 2 millioner kroner og dere får satt prisen til for eksempel 1,8 millioner kroner fordi faren din skal ha bruksrett til den så lenge han lever, blir arveavgiften slik: 1.800 000 kroner delt på for eksempel tre søsken = 600 000 kroner på hver.

            Arveavgiften på 600 000 kroner er ( kr 0 opptil 250 000 kroner. Så 8 % av de neste 300 000 = 24 000 kroner. Og 20 % på de siste 50 000 kronene = 10 000 kroner.) totalt 34 000 kroner på hver.

            I tillegg kommer dokumentavgiften på 2,5 % av 1,8 millioner kroner 45 000 kroner. (15 000 kroner på hver). Skal det altså lønne seg økonomisk å overføre hytta nå, må dere få satt taksten så mye ned på grunn av bruksretten til faren din, at dere sparer mer enn dokumentavgiften.

            Når man skal beregne arveavgiften vil det være avgjørende om dette er en hytte som også eies av deres mor (fra deres felleseie). I så fall arves halvparten fra henne og dermed blir arveavgiften mye lavere. Fribeløpet blir da 500 000 (2 ganger 250 000 kroner) for hver av dere. På de neste 100 000 kronene blir det 8 % avgift = 8 000 kroner i arveavgift pr søsken.

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five