KUN SPAR I BSU DE ÅRENE DU BETALER SKATT

Av Carsten O. Five Boligsparing for ungdom (BSU), er en av de aller beste sparealternativene du kan benytte deg av for tiden. Men du må være under 34 år.
Grunnen til at BSU er så gunstig, er at du får et fradrag i skatten på 20 % av beløpet du har spart årlig. For tiden er det ingen andre sikre spareordninger som kan måle seg med BSU i avkastning. Derfor bør alle under 34 år ha BSU-sparing. 

Men det er kun i de årene du tjener såpass mye at du betaler skatt, at det virkelig er lønnsomt å spare i BSU. 

Etter at du har startet BSU-sparingen kan du variere det årlige sparebeløpet, som maksimalt kan være 15 000 kroner pr år. (Den totale grensen er 100 000 kroner). Det er nemlig viktig at du har en viss inntekt før du setter inn det årlige BSU-beløpet på kontoen din, hvis ikke mister du verdifulle skattefradrag. 

Du betaler nemlig ikke skatt i det hele tatt hvis du har lavere årsinntekt enn fribeløpet på 40 000 kroner (etter skattereglene i 2007).  

Det er altså kun de årene du har en viss inntekt og kommer over fribeløpene som er nevnt ovenfor, at det lønner seg å spare i BSU. Slik kan du tilpasse BSU-sparingen til den årlige inntekten du har.

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five