KVINNER: SLIK FÅR DU PENSJONSPOENGENE VED SKILSMISSE


Kvinner får riktignok noen pensjonspoeng i folketrygden for å passe små barn. Men mange ville fått høyere pensjon dersom de hadde vært utearbeidende hele tiden.  

Dessuten kan det være disse kvinnene taper i opparbeidelse av tjenestepensjon fra arbeidsgiver, slik at de uansett får lavere pensjon.  

Derfor – hvis det blir skilsmisse og mannen tar med seg sine pensjonsrettigheter ut av ekteskapet – er det veldig viktig at kvinnene kjenner til følgende forholdsvis nye regel, som mange ikke kjenner til:  

Ved skilsmisse kan du kreve kompensasjon (fra mannen) for tapte pensjonsrettigheter, dersom du har vært hjemmearbeidende og passet felles barn. Og hans yrkesaktivitet har vært avhengig av at hun har passet barna.   

NB! Denne kompensasjonen må kreves i selve skilsmisseoppgjøret. Ellers er det for sent. For enkelte kan en slik kompensasjon utgjøre mange tusen kroner, fordi hadde hun arbeidet hele tiden, hadde hun fått en mye bedre pensjon.  

Mange kjenner ikke denne rettigheten, derfor taper de store summer. Siden kvinner lever lengre enn menn og ofte har svært dårlige pensjoner er dette meget viktig for kvinner.

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five