LAG PENGEPLAN FOR DEG SELV

Av Carsten O. Five Legg en plan for din økonomi i årene som kommer. Hvordan vil du leve? Hvilken inntekt kan du regne med? Hva får du av utgifter? Her er noen forslag til hvordan du kan gå frem:
1. Sett opp dine årsbudsjetter som gjelder for de kommende årene. Hvor lenge skal du jobbe? Ønsker du å gå av med pensjon før du er 67 år, hvor skal inntekten da komme fra? Hva får du i pensjon etter fylte 67 år? 

2. Er du forsikret mot uførhet? Er du ung, bør du ha en uføreforsikring som kommer til utbetaling etter ulykke eller sykdom. Er du forsørger, bør forsikringen også komme til utbetaling ved død. 

3. Sjekk hva du har i pensjonsrettigheter. Gå inn på www.nav.no på internett. Der får du beregnet hva du har opparbeidet i rett til pensjon fra folketrygden. Folketrygden er under sterk endring for tiden, rett og slett fordi den er for dyr. 
Det er vedtatt en ny pensjonsreform som skal gjelde fra 2010. Med den blir det vanskeligere å opparbeide gode pensjoner i fremtiden. I fremtiden må du jobber lenger og tjene mer, for å få tilsvarende pensjoner som nå. 

4. I tillegg kan du ha rett til tjenestepensjon fra arbeidsgiver. Snakk med de arbeidsgivere du har hatt. Sjekk om du har pensjonsrettigheter der. Fra 2006 skal alle nå ha tjenestepensjon uansett hvor de er ansatt. Men det tar noen år før en nylig påbegynt tjenestepensjon gir særlige store årlige utbetalinger. 

5. Rett til avtalefeste pensjon (AFP)?
Er du så heldig at du kan gå av med pensjon når du er 62 år – du har rett til AFP? Da bør du seriøst vurdere å bruke AFP. Nå er den veldig god. Slik reglene er nå er det meget gunstig å gå av med delvis AFP og delvis jobbe. Har du for eksempel 80 % stilling og 20 % AFP, vil du få omtrent den samme inntekten etter skatt, som om du har 100 % stilling. Hvem vil ikke ha 20 % fri, med den samme inntekten som 100 % stilling. Men dette forutsetter visse tilpasninger på arbeidsplassen. Har du spørsmål om AFP – ring LO-NHO-ordningene: 22 98 98 00. 

6. Bolig – lønnsomt å eie
Bolig er og har vært den viktigste sparegrisen for Kari og Ola Nordmann. Det er ikke rart, fordi det har vært svært lønnsomt å spare i bolig fremfor mange andre spareformer.

Normalt har det også vært lønnsom å eie bolig fremfor å leie. Det er kun i de få årene da boligprisene falt, at det var lønnsomt å leie. Det kan også være lønnsomt å leie i de delene av landet der boligprisene er svært lave eller fallende. Det er særlig i de delene av Distrikts-Norge der fraflytningen er stor.

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five