LIGNINGSVERDIEN SKAL IKKE VÆRE MER ENN 30 % AV MARKEDSVERDIEN

Kommentar.no - Carsten O. Five De rød-grønne har bestemt at ligningsverdiene på boliger skal opp med 25 % i 2006. Det betyr økt formuesskatt for mange. Men samtidig gjelder regelen om at ligningsverdien ikke skal overstige 30 % av boligens verdi. 
Mange vil få økt formuesskatt i ligningen for 2006, fordi ligningsverdien av boliger skal opp med 25 %. Det har det rød-grønne flertallet på Stortinget bestemt.

Men det kan likevel være liningsverdien på boligen din blir satt for høyt, fordi det også finnes en regel som sier at ligningsverdien av en bolig ikke skal utgjøre mer enn 30 % av markedsverdien av boligen. Det er en bestemmelse du eventuelt kan bruke som argument for å få ned ligningsverdien – hvis ligningsverdien er satt for høyt.   

            Settes ligningsverdien for høyt i selvangivelsen bør du skrive et brev til ligningskontoret i kommunen og vise til at ligningsverdien er mer enn 30 %. Ta gjerne en ny takst på boligen hvis det er nødvendig.

            Får du medhold av ligningskontoret, kan du eventuelt også be om at ligningen din for de siste årene blir gjort om. Det vil si at du skal ha tilbake det du eventuelt har betalt for mye i formuesskatt de siste årene siden ligningsverdien har vært for høy på boligen din.

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five