Livsviktig med uføreforsikring for ungdom

Blir unge i 20-årsalderen varig uføre, kan de ende som minstepensjonister resten av livet. Derfor må de ha uføreforsikring. Det er det dessverre de færreste som har.
Her et konkret eksempel: 
Vi har en sønn som vi er veldig glade i. Han er det eneste barnet vi har. Vi har hatt en ulykkesforsikring tegnet på ham så lenge han har vært barn. Nå er han over 20 år og kan ikke lenger være med innenfor våre forsikringer.

            Han holder på med utdannelsen sin og jeg er svært opptatt av at han skal være sikret også økonomisk dersom noe skulle tilfalle ham. Hvilke forsikringer bør han ha?  

Svar:
Det som er viktig for ham er å tegne en forsikring som kommer til utbetaling dersom han skulle bli ufør – uansett grunn. Det vil si at han sikres både mot uførhet på grunn av ulykke og sykdom. Altså en uføreforsikring – uansett årsak til uførheten.

            Dersom han forsørger noen – er samboer, gift og eller har barn – bør han også få utbetalt en solid forsikringssum ved eventuell død.

            Den riktige forsikringen for ham blir antagelig en livsforsikring som kommer til utbetaling ved eventuell uførhet og eventuelt ved død. Den koster en del kroner, men kan være svært viktig hvis ulykken er ute.

            Det er nettopp viktig som du skriver å forsikre ham nå mens han er under utdannelse. Nå har han nemlig ikke opparbeidet særlige rettigheter i folketrygden. Skulle han være så uheldig å bli ufør nå, blir han så å si minstepensjonist resten av livet. Når han er kommet ut i yrkeslivet og opparbeider rett til noe større uførepensjon, er ikke behovet for å tilleggsforsikre seg fullt så stort.

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five