NÅ HASTER DET – SKATTEKUTT FØR NYTTÅR

O  Er du under 34 år – spar i BSU. Maks beløp 15.000 kroner og få 3 000 kroner i skattelette.  

O Du får 28% i skattefradg for gaver du gir til frivillige organisasjoner. Maks grense er 12 000 kroner. Det gir 3 360 kroner i redusert skatt.   

O Betaler du formuesskatt og har mange penger i banken. Flytt pengene til pengemarkedsfond, da får du 35 % lavere ligningsverdi på pengene og sparer formuesskatt. Pengemarkedsfond er like trygt som å ha pengene i banken.  

O Skal du betale restskatt til neste år. Da kan det lønne seg å innbetale den før nyttår. Dermed slipper du å betale formuesskatt på pengene hvis de står i banken.

O Har du mange penger i aksjefond og ønsker å gi noen av disse aksjefondsandelenene til barna. Gi fondsandelene til barna nå før nyttår. Da blir hverken de eller du beskattet for den eventuelle gevinsten du har hatt på andelene. Mange har hatt store gevinster de siste årene. Men gir du dem andelene etter nyttår, vil de bli beskattet for den gevinsten du også har hatt.  

O Betaler du mye i formuesskatt, kan du vurdere å sette noen av pengene i en livrente før nyttår. Da slipper du formuesskatt på det innbetalte beløpet.  Men vær klar over at du da binder pengene i minst 12 år og utbetalingen må gå over minst seks år. 

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five