NÅR HAR DU RETT TIL FØDSELSPENGER?

Selv om du skal føde barn er det ikke sikkert du har rett til fødselspenger. Hvis du ikke har rett til fødselspenger, kan du få et engangsbeløp. Her er en korversjon av regeleverket:
Hovedvilkåret for rett til fødselspenger er at du har vært i arbeid med pensjonsgivende inntekt i minst seks av de siste ti månedene før fødsels-stønadsperioden starter, i følge Rikstrygdeverket. Stønadsperioden starter normalt tre uker før forventet fødsel. 

Folketrygdloven likestiller imidlertid noen situasjoner med yrkesaktivitet. Dette gjelder blant annet tidsrom når du har fått dagpenger ved arbeidsledighet, sykepenger, fødselspenger mm. 

Dette innebærer at du i løpet av de siste ti månedene før fødselspermisjonen starter må ha vært i arbeid eller mottatt en av de nevnte ytelsene ovenfor, i minst seks måneder. Etter det du skriver ser det ut til at du kommer til å motta slike ytelser og dermed har rett til fødselspenger også neste gang.

Dersom du kke har rett til fødselspenger, vil du normalt ha krav på et engangsbeløp. 

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five