NÅR SKAL DU IKKE SPARE I BSU?

Av Carsten O. Five Alle under 34 år bør spare i boligsparing for ungdom - BSU. Det er en av de aller beste og sikreste spareformer som finnes for tiden. Men det er bare når du tjener egne penger og betaler skatt, at det virkelig er lønnsomt.
Det er altså kun de årene der du tjener såpass mye at du betaler skatt, at det virkelig er lønnsomt å spare i BSU – boligparing for ungdom.Grunnen til at BSU er så gunstig, er at du får et fradrag i skatten på 20 % av det beløpet du har spart årlig. For tiden er det ingen andre sikre spareordninger som kan måle seg med BSU i avkastning. Derfor bør alle under 34 år ha BSU-sparing.

            Etter at du har startet BSU-sparingen kan du variere det årlige sparebeløpet, som maksimalt kan være 15 000 kroner pr år. (Den totale grensen er 100 000 kroner). Det er derfor viktig at du har en års inntekt over fribeløpet før du setter inn det årlige BSU-beløpet på kontoen din, hvis ikke mister du verdifulle skattefradrag.

            Du betaler nemlig ikke skatt i det hele tatt hvis du har lavere årsinntekt enn fribeløpet på 40 000 kroner (etter skattereglene i 2007).

            Det er altså kun de årene du har en inntekt over fribeløpen, at det lønner seg å spare i BSU. Slik kan du tilpasse BSU-sparingen til den årlige inntekten du har.

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five