NB! NYE SATSER FOR STATENS REISER

Har du notert at Statens satser for reiser innenlands er endret fra 1. mai 2008?Kilometergodtgjørelsen er økt etter å ha stått stille siden 2002. Ulegitimert kostgodtgjørelse og legitimerte utgifter til overnatting på hotell er også oppjustert.

Kilometergodtgjørelse ved bruk av egen bil i tjeneste er:
• For reiser inntil 9 000 km i kalenderåret: Kr 3,50 per km, mot tidligere kr 3,00.
• For reiser over 9 000 km i kalenderåret: Kr 2,90.
• Tilleggsgodtgjørelse når det tas med arbeidstakere på oppdag: Kr 0,75 per arbeidstaker.
• Egen sats ved bruk av el-bil: 4,00 kr per km.
• NB Det er egen km sats for arbeidstakere med arbeidssted i Tromsø – kr 3,55 under 9000 km og kr. 2,95 over 9000 km

Det er også fastsatt satser ved bruk av andre egne transportmidler som motorsykkel, båt og snøscooter.

Kostgodtgjørelse for ulegitimerte utgifter:
• For reiser under 15 km beregnes det ikke kostgodtgjørelse.
• For reiser under 5 timer: 140 kr
• For reiser fra og med 5 inntil 9 timer: 160 kr
• For reiser fra og med 9 inntil 12 timer: 250 kr
• For reiser over 12 timer: 380 kr.
Nye satser for måltider som er dekket eller påspandert:
• Måltidsfradrag – frokost: 53 kr
• Måltidsfradrag – lunsj: 212 kr
• Måltidsfradrag – middag: 265 kr

Kostgodtgjørelse dekkes ikke når kost er dekket av arbeidsgiver/oppdragsgiver, eller av arrangør/vertskap.

Kostgodtgjørelse ved overnatting:
For reiser fra og med 12 timer: 530 kr, mot tidligere 460 kr.
For reiser som varer mer enn ett døgn, regnes 6 timer eller mer inn i det nye døgnet som et helt nytt døgn.

Nattillegg:
Ulegitimert nattillegg ved overnatting er 400 kr.
Legitimerte utgifter til overnatting på hotell eller tilsvarende er 1 300 kr, mot tidligere 1 050 kr.

Godtgjørelse innen statens satser er skattefri for mottaker, også ved bruk i private virksomheter. Overskytende beløp skattelegges som lønnsinntekt.

De nye satsene gjelder til og med 28. februar 2010. Satsene er fastsatt i avtale mellom hovedsammenslutningene og staten.

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five