NEI TIL FJERNING AV RENTEFRADRAGET

Ved jevne mellomrom dukker forslaget om å fjerne rentefradraget på lån. Forslagene kommer fra sosialistiske tenkere, nylig fra SVs Magnar Lund Bergo. De som blir rammet hvis fradraget fjernes, er de som i dag har høye lån i forhold til inntekten - ungdom i etableringsfasen.

For å bremse boligprisveksten har Magnar Lund Bergo fra SV antydet en ytterligere begrensning i rentefradraget på lån.

Dersom man begrenser eller fjerner dette fradraget, vil det særlig ramme unge i etableringsfasen, som har tatt opp store boliglån. 

Sist gang da skattefradraget ble kraftig redusert fra ca 70 % til nå 28 % av renteutgiftene, var det medvirkende til et voldsomt prisfall på boliger og mange personlige tragedier.

Mange hadde lån til opp over pipa og greide ikke å betale renteutgiftene. Det førte til et kraftig prisfall på boliger.

Senkningen i rentefradraget var riktignok ikke den eneste grunnen til at boligprisene falt – økningen i rentene var også sterkt medvirkende. Rentene ble sluppet fri.

Dersom rentefradraget krympes eller fjernes er det igjen ungdom med store boliglån som blir rammet. Ønsker SV å ramme denne gruppen spesielt?

Er det god sosialpolitikk å ramme unge barnefamilier? Er det denne type skatteskjerpelse de rød-grønne vil ha?

Det viktgste for å dempe boligprisene er å bygge nok boliger. Her har politikerne store oppgaver foran seg. Legg forholdene bedre til rette for en variert boligbygging. Det er nok av plass i Norge.

 

 

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five