NOEN GANGER LØNNER DET SEG Å LEIE BOLIG

Kommentar.no - Carsten O. Five Normalt lønner det seg å eie bolig i Norge. Men av og til kan det likevel lønne seg å leie fremfor å eie.
Som hovedregel lønner det seg å eie bolig i Norge fremfor å leie. Når du kjøper bolig utnytter du skattefradraget på renteutgifter. Det finnes ikke noe skattemessig leiefradrag i Norge. Dessuten er det flere andre skattefordeler også ved å eie: Normalt er gevinsten ved boligsalget skattefritt og du krymper formuesskatten.  

Men det kan likevel lønne seg å leie i perioder:  

Hvis du skal bo et sted kort tid, kan det lønne seg å leie fordi det er store omkostninger ved å kjøpe en bolig. Da kan det være at omkostningene ved å kjøpe og selge boligen er for store, slik at du taper på å eie boligen i denne korte perioden.  

I enkelte deler av landet der det det er fraflyttning og boligprisene faller, vil det ofte være lønnsomt å leie fremfor å eie.  

I andre områder har boligprisene gått veldig mye opp, mens leieprisene ikke har gått tilsvarende opp. Siden det nå blir renteøkning, kan det bli en utflating og kanskje et lite fall i boligprisene enkelte steder, og da kan det være smart å leie i en kort periode for å se om boligprisene faller her. For så å kjøpe senere. Skal du leie en periode, bør du bestemme deg hvor lenge, slik at du vurdere å kjøpe om et visst antall år.

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five