NULL I ARVEAVGIFT

Av Carsten O. Five Du kan spare mange, mange tusen kroner i arveavgift dersom du planlegger godt. Det er også smart å ikke være for grådig. Deler du arven på barn og barnebarn, kan familien spare store summer totalt sett.
Den klassiske måten å spare arveavgift på er å spre arven så mye som mulig. Det vil si at arven fordeles på så mange familiemedlemmer som mulig. Her er et eksempel der Kari og Ola nylig er døde. Arvene etter dem er på fem millioner kroner. De har to barn Randi og Tor. Hvis Randi og Tor får halvparten av arven hver, altså 2,5 millioner kroner hver, vil arveavgiften for dem til sammen bli på hele 828 000 kroner!

            Dette er oppskriften for hvordan det kan bli null i arveavgift. Men det forutsetter at både Randi og Tor er gifte eller samboere. Dessuten har de tre barn hver. Dett er kun et tenkt eksempel som ikke passer for alle, men viser hvordan det er mulig å trylle bort arveavgiften. 

 
I dag er satsene for arveavgift slik:

Arvebeløp i kroner            Barn og livsarvinger                    Andre

0 – 250 000                                     0 %                                    0 %

250 001 – 550 000                          8 %                                  10 %

550 001 –                                       20 %                                  30 % 

 
500 000 til hver
Alle i familien til Randi og Tor er gode venner og ønsker å spre arven etter Kari og Ola så mye som mulig for å spare mest mulig i arveavgift.

            Det gjør de ved: Randi og Tor arver hver 250 000 kroner etter Kari og 250 000 etter Ola. Fribeløpet for arv er 250 000 kroner for det du kan motta i arv etter én person. Det vil si at Randi arver 500 000 kroner uten å betale en øre i arveavgift (250 000 etter Kari og 250 000 etter Ola). Det samme gjør broren Tor: arver 250 000 kroner etter Kari og 250 000 etter Ola og får dermed null i arveavgift. Både Randi og Tor har tre barn hver. Hvert av de seks barnebarna får også 250 000 etter Kari og 250 000 kroner etter Ola. Hver får de altså 500 000 kroner. Dermed slipper de alle arveavgift.

NB! Men det er viktig i denne sammenheng å huske på at hvis noen av barna er under 18 år, vil normalt overformynderiet i kommunen forvalte pengene til barnet er 18 år. Grensen er 75 000 kroner. Det behøver ikke by på store problemer, men det kan oppstå vanskeligheter dersom barnet har behov for pengene for eksempel til kjøp av en sykkel, PC eller lignende før hun eller han er 18 år.

NB! Men enda viktigere er at hvis barnet skal studere. Da bør den unge ikke ha en positiv ligningmessig formue på over 231 426 kroner (i 2007 for enslige). Er formuen over dette vil stipendet fra Statens Lånekasse bli mindre. Lån fra Lånekassen vil den unge få, men stipendet kan bli mindre. Stipend er som kjent en gave fra staten. Dette kan imidlertid motvirkes ved at den unge kjøper en leilighet. Da vil ligningsverdien av leiligheten være grunnlaget for beregning av formuen, som da normalt vil krympe. Den unge kan altså likevel få stipend fra Lånekassen, hvis den ligningsmessige formuen blir på under 231 426 kroner. Slik er fire millioner fordelt med 500 000 kroner på åtte personer. Da er det også mulig at ektefelle eller samboer til Randi og Tor kan få 500 000 kroner hver. Men her oppstår et problem. Det er nemlig ikke mulig å avstå arv til fordel for sin ektefelle eller samboer i selve arveoppgjøret.

Det må stå i testamentene etter både Kari og Ola at ektefellene eller samboer til Randi og Ola skal arve 250 000 kroner fra både Kari og Ola (til sammen 500 000 til hver.) Hvis Kari nemlig har sittet i uskiftet bo før hun dør (som er svært vanlig) kan ikke hun disponere arven etter Ola. Når Ola er død er det ikke mulig å vite hva han mente om fordelingen av arven etter ham.

           Derfor måtte både Kari og Ola lage testament hvor de skriver at hver av ektefellene (samboere) til deres barn skal ha 250 000 kroner fra hver av dem. 

Dermed er 5 millioner kroner fordelt på ti personer. Hver av de ti har fått 250 000 kroner fra hver av besteforeldrene (til sammen 500 000 kroner hver) og det blir null i arveavgift totalt for hele familien.

            Det er ikke alle familier et slikt opplegg passer for, men det kan være en pekepinn på hvordan det kan gjøres dersom alle er veldig gode venner og ønsker å spare så mye arveavgift som mulig.

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five