NY FORSIKRING FOR EIENDOM I UTLANDET

Pressemelding fra Norsk Megling: If/Storebrand hadde tidligere tilbud om en egen forsikring til nordmenn som kjøpte eiendom i utlandet. Denne forsikringen ble trukket tilbake. Nå har Norwegian Broker AS gjennom sine kontakter klart å få til en forsikringsordning til dem som ønsker å tegne forsikring på bolig i utlandet.
Forsikringen dekker bolig og inventar/utstyr, se vedlegg. For mer informasjon, send en e-post til: norskmegling@norwegianbroker.no. Våre kunder vil da få en fin oppfølging og god informasjon. Premier og vilkår er konkurransedyktige og all korrespondanse foregår på norsk. 

De som har tegnet forsikring i utenlandsk selskap kan få veiledning om hvordan oppsigelse skal foretas og ny forsikring tegnes. 

Lykke til.

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five