NY REGEL FOR GAVER TIL BARN

Av Carsten O. Five Fribeløpet for arveavgift er 250 000 kroner. Det kan du gi til barnet ditt uten at det skal betales arveavgift på. Men i 2008 kommer en ny regel om hvor mye du kan gi i tillegg årlig, uten at dette beløpet skal være med i beregningen av arveavgiftsgrunnlaget.
Nytt i 2008 er at hver av foreldrene i tillegg til de 250 000 kronene, kan gi inntil 33 406 kroner (1/2 grunnbeløp i folketrygden) til hvert av barna uten at dette skal med i beregningen av arveavgiftsgrunnlaget i det hele tatt.

Dette kan dere altså gjøre hvert år, uten at det blir med i fribeløpet for arveavgift. Det betyr at hvert av barna kan motta 66 812 kroner pr år i gave fra foreldrene, uten at det påvirker fribeløpet for arveavgift.

I tillegg til dette kan dere også gi hver 5 000 – 6 000 kroner pr måned (for eksempel 10 måneder i året) til hvert av barna til livsopphold, men ikke til formues oppbygging. Husk å merk pengeoverførselen med det. Dette skal heller ikke være med som en del av fribeløpet for arveavgift.

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five