Ny tjenestepensjon 1.7.06: Krev god avkastning

Nå kommer ny tejnestepensjon for 400 000 – 500 000 ansatt i private bedrifter – de ansatte bør være med å påvirke hvordan spareordningen skal være.  

De som har tjenstepensjon fra før, kan fortsette med den ordningen de har.  

Det er viktig at du som ansatt følger godt med og setter deg inn i hvordan den nye ordningen blir. Du bør også tas med på råd.  

Den nye tjenestepensjonen kommer i tillegg til pensjonen du får fra folketrygden. De fleste vil nok få tilbud om såkalt innskuddsbasert tjenestepensjon. Da tar bedriften og setter av to til fem prosent av lønnen din på en konto som er din, og som følger deg resten av llivet. Pensjonen du får blir summen av innskuddene som gjøres, og avkastningen på disse innskuddene frem til du er 67 år.  

Bedriftene kan velge hvordan pengene skal plasseres. Du som ansatt kan også være med og påvirke plasseringen.   Dersom pengene blir plassert kun i banken eller obligasjoner, vil avkastningen bli svak.Derfor er det viktig at du og bedriften tar en viss risiko med pensjonspengene.

En vis andel bør være i aksjefond for å kunne få en akseptabel avkastning på pengene – særlig er det viktig for alle som er unge. Skal de få god avkastning på pengene, som skal spares over lang tid – må man være villig til å en viss risiko med pengene – som for eksempel en viss prosent i aksjefond.  

Vær også klar over at det er først når den nye tjenestepensjonsordningen har vart en god del år, at dte blir noe særlig penger fra ordningen. De som går av med pensjon i løpet av de ti neste årene, vil bare få noen ekstra tusenlapperi året i tillegg til folketrygden.Hvis de ikke har annen tjenestepensjon fra før. Det er først de som har 30 – 40 år igjen før pensjonsalderen, som vil få glede av den nye ordningen så det monner. 

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five