OFFENTLIG ANSATTE BØR OGSÅ SPARE TIL PENSJON

Av Carsten O. Five Det er gode pensjoner i offentlig sektor. Men likevel får mange en ganske liten pensjon. Derfor er det klokt å spare litt ekstra. Her et konkret eksempel:
Selv om du er ansatt i det offentlige og har planer om å arbeide der i mange år fremover, synes jeg likevel det er klokt å spare litt til pensjon privat ved siden av.

            Det er riktig at det er gode pensjonsordninger i det offentlige, så sant du har arbeidet der i 30 år, som er kravet til full opptjening.

            Men det kan være du ønsker å gå av før tiden, eller at du ikke makter å stå på for fullt helt frem til pensjonsalder og da kan det være godt å ha noen kroner ekstra, for eksempel oppspart i et aksjefond. Hvis du sparer i et aksjefond, vær klar over at det medfører risiko og at du bør selge deg ned i aksjefondene de siste årene før du skal ha pengene. Sett pengene da i banken eller i et pengemarkedsfond.

            Den beste måten å spare på i aksjefond er å spare et fast beløp hver måned – det behøver ikke være et stort beløp – men ha det som en fast ordning. Det kan fort bli en god del penger av slik sparing fordi aksjefond normalt gir bedre avkastning enn å ha pengene i banken.

Uansett gjør du ikke noe galt når du sparer på denne måten. Ingen kan se hva som skjer fremover. Derfor er det alltid godt å ha noe ekstra å bruke hvis du skulle miste jobben, eller ønsker å gå av før tiden.

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five