Økonomiske forhold mellom samboere

Hovedregelen når det gjelder det økonomiske forholdet mellom samboerne er at hver av dem regnes som enslige. Samboere har ikke gjensidig underholdsplikt og har ikke arverett etter hverandre. Regelverket bygger på at samboere kan regulere sine økonomiske forhold gjennom private avtaler. 

Ved samlivsbrudd må samboere som hovedregel inngå avtale dersom boet skal fordeles på en annen måte enn at hver beholder sine eiendeler og at sameiegjenstander fordeles etter sameiebrøk. Husstandsfellesskapsloven inneholder imidlertid enkelte bestemmelser om fordelingen av felles bolig og innbo ved samlivsbrudd.

Samboere må skrive testament dersom de skal arve hverandre. Barns pliktdelsarv går likevel foran testamentsarv. Dette setter klare begrensninger for samboeres mulighet til å arve hverandre. Uskifterett for samboere kan ikke fastsettes ved testament. Uskifteretten består dersom en enke eller enkemann som allerede sitter i uskifte, innleder samboerskap.

Oversikt over hovedlinjer i dagens lovgivning for samboere vs. ektefeller: Økonomiske forhold mellom partene

ØKONOMISKE FORHOLD MELLOM PARTENE:

EKTEFELLER

SAMBOERE

Felleseie og underholdsplikt

Ja

Nei

Fordeling av bo ved samlivsbrudd         

Likedeling av felleseie

Hver av partene beholder sitt/ deling av sameie

Arverett

Ektefeller har arverett etter hverandre. Ektefeller har rett til en minstearv på 4G som ikke kan tilsidesettes ved testament.

Samboere har ikke arverett

Uskifte

Uskifterett

Ingen rett

Opphør av uskifte

Enke/enkemann må skifte ved inngåelse av nytt ekteskap

Enke/enkemann må ikke skifte ved nytt samboerskap

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five