ØKT SKATT PÅ BOLIG KAN KOMME

De rød-grønne skal ta de rike. En effektiv måte å ta dem på, er å øke boligskatten gjennom økt formuesskatt, eller innføre eiendomsskatt i alle kommuner. Ligningstaksten på boliger skal opp med 25 % i 2006. Det er et forvarsel. 
Hvis du er i ferd med å kjøpe ny bolig, bør du tenke på to viktige forhold:

1. Renten vil antagelig stige gradvis i årene som kommer. Derfor bør du være forisiktig med å ta for stort lån.

2. Den sikreste måten den rød-grønne regjeringen kan «ta» de rike på, er å øke boligbeskatningen på en eller annen måte.

Enten kan de gjøre det ved å heve ligningstakstene – som de gjør i 2006 (med 25 %).

Eller de kan øke formuesskatten, slik at særlig dyre boliger blir hardere beskattet. Men også vanlige boliger blir da ofte dratt med og får økt skatt. Særlig kan dette ramme pensjonister som bor i store boliger og har lave pensjoner.

En tredje måte å ramme rikfolks boliger på, er å innføre eiendomsskatt i alle kommuner. Det vil særlig ramme de med store eiendommer og store hus. De rike tas.

Vær forberdet på hardere bolig- og eiendomsskatter. Det har de rød-grønne varslet.

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five