OVERFORMYNDERIET FORVALTER BARNS FORMUE PÅ OVER KR 75 000

Mange kjenner ikke til regelverket, men dersom en umyndig har en formue på over 75 000 kroner,  skal overformynderiet i kommunen forvalte pengene til barnet fyller 18 år.
Som en hovedregel er det slik at når en umyndig person har en formue på over 75 000 kroner er det overformynderiet i kommunen som skal forvalte pengene frem til personen blir 18 år.

Hensikten er å sikre pengene frem til hun eller han selv kan forvalte pengene som myndig person. Overformynderiet er en offentlig kommunal insitusjon som er nøye lovregulert.

            Overformynderiet vil normalt sørge for en god og trygg avkastning av pengene, slik at pengene ikke blir slett forvaltet. Men avkastingen kan variere ganske mye fra kommune til kommune.

            Dersom din datter eller sønn har pengene sine hos overformynderiet og trenger pengene før hun eller han er 18 år, kan dere som foreldre ta dette opp med overformynderiet, som vil vurdere formålet for bruken av pengene.

Det er ikke sikkert overformynderiet vil gå med på å bruke pengene slik dere ønsker, men er det behov for bruk av penger bør man ta det opp med overformynderiet.

            Uansett får din datter eller sønn full rådighet over pengene den dagen hun eller han er 18 år.

Overformynderiet passer også på formuen til eldre umyndiggjorte personer.

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five