PASS PÅ: NÅ BLIR SKATTEN DIN BESTEMT

Kommentar.no - Carsten O. Five I disse dager får du tilsendt oppgaver fra en rekke instanser som er bestemmende for skatten du skal betale for fjoråret. Disse opplysningene skal inn i selvangivelsen, som skal leveres i slutten av april i år.
De skriftelig oppgavene du får tilsendt i posten må du lese nøye. Ta godt vare på dem i en egen perm til forslaget til selvangivelse kommer fra ligningskontoret.  

Finner du feil i dem: Kontakt umiddelbart den som har sendt opplysningene og be om at feilene blir rettet og nye rettede opplysninger sendes ligningskontoret.  

Det som kommer er: Fra arbeidsgiver eventuelt flere arbeidsgivere hvis du har hatt jobb flere steder, kommer lønns- og trekkoppgavene for 2006.  

Se om lønnen er riktig, om det stemmer med den lønnen du mottok i fjor, om riktig skattetrekk er gjort, om bilgodtgjørelse er riktig, diettpenger, reisegodtgjørelse, dekning av aviser, telefon osv.  

I tillegg får du oppgaver fra banker, forsikringsselskap, fondsforvaltere, barnehage, SFO, borettslag, boligsameie, underholdsbidrag, trygdeetaten osv.  

Sjekk alle opplysningene nøye. Klag hvis det er feil, ellers kan du få langt høyere skatt enn du skal ha.

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five