Pass på pensjons-rettighetene ved sabbatsår

Av Carsten O. Five Det er fristende å ta et sabbatsår. Men det kan føre til tapte pensjonsrettigheter. Særlig etter 2010.
Passer du på at du tjener over en G (grunnbeløpet i folketrygden – for tiden på 70 256 kroner), vil sabbatsåret normalt få liten konsekvens for pensjonen din. Men det forutsetter at du tar sabbatsåret før 2010.

            Pensjonsreglene er nå slik at for å få full opptjening i folketrygden må du ha vært yrkesaktiv og ha tjent over en G i 40 år. Men det er inntekten i de 20 årene du tjener best, som er avgjørende for størrelsen av pensjonen fra folketrygden.

            Det vil si at har du tjent bra i 20 år og så tjener over en G i de to årene du tar sabbatsår, vil sabbatsåret ikke få noen konsekvenser for størrelsen på pensjonen din fra folketrygden. 

 
NB! Men velger du å ta sabbatsår etter 2010, vil et slikt friår svi mer i pensjonen. Politikerne har foreslått et nytt pensjonssystem der inntekten i alle årene du jobber skal være avgjørende for pensjonen din, ikke bare de 20 beste. Derfor vil pensjonen din krympe litt, dersom du velger å ta et sabbatsår.

            Men mange har tjenestepensjon gjennom arbeidsgiver i tillegg til pensjonen fra folketrygden. Som regel er det 30 års opptjening som gir full tjenestepensjon. Greier du å sikre deg disse 30 årene uten at det påvirker sabbatsåret, får det ingen konsekvenser for tjenestepensjonen din at du tar et sabbatsår.

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five