Pensjonen krymper for de fleste

Av Carsten O. Five Mange får en overraskelse når de får alderspensjonen. Den blir mye lavere enn de ventet. Sjekk hva du får:
O Hvis du går inn på internett på www.nav.no (Det tidligere Rikstrygdeverket) kan du be om å få regnet ut hva du vil få i alderspensjon fra folketrygden ved fylte 67 år. Alle bør med jevne mellomrom gjøre det for å kunne planlegge pensjonstilværelsen beste mulig. 

O I tillegg må du ta kontakt med de arbeidsgivere du har hatt, for å være sikker på at du får tjenestepensjonene fra dem som du har rett til. Mange arbeidsgivere kan bruke lang tid på å beregne pensjonen og den kan bli forsinket.

O Sjekk også om du har såkalte fripoliser i ett eller flere forsikringsselskaper fra tidligere pensjonsordninger. Pass på at du får utbetalt fra disse. Det finnes altfor mange fripoliser som ikke forsikringsselskapene vet hvor de skal utbetale pensjonspengene til.

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five