Pensjonist med dårlig pensjon: Lån opp på boligen

Svært mange pensjonister og eldre mennesker sitter i store verdifulle boliger som er nedbetalt til null. De har ikke gjeld på boligen mer. Samtidig har de eldre dårlig råd fordi pensjonene er små. Disse eldre bør vurdere å låne opp på boligen for å få litt mer penger å leve for.
Tar de et avdragsfritt lån på for eksempel fem år – kan de bruke pengene både til å leve for, hygge seg med, reise osv, så lenge de orker det og få penger til å vedlikeholdet boligen. Men de får ikke låne opp til pipa av banken. Kanskje får de 30 – 40 % av boligens verdi. Her er det stor forskjell mellom bankene. 

Når de fem årene er gått, må de bestemme seg for hva de skal gjøre – selge boligen og innfri lånet eller låne mer.

De eldre bør ikke ha dårlig samvittighet overfor arvingene. Boliger – særlig i pressområdene – har steget voldsomt de siste årene, og det bør også de som eier boligene få glede av. Dessuten er det deres penger.

For mange arvinger er det viktigere at de eldre har det bra – også økonomisk – fremfor at det blir litt mer i arv. Det blir gjerne en god slump i arv også. 

Tidligere var det slik at de gamle skulle ha en liten formue og være gjeldfrie, for at barn og barnebarn skulle pleie dem så lenge de levde.

Nå har vi fått en offentlig eldreomsorg som tar seg av de eldre. Derfor er det ikke galt at de eldre bruker en del av boligformuen på seg selv.

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five