PLANLEGGER SABBATSÅR – UNNGÅ FELLENE

Kommentar.no - Carsten O. Five Et helt år fri fra jobben! Det kunne smake veldig godt. Du må være villig til å ofre litt i materiell standard. Men med god planlegging kan det være veldig lite du må ofre. Til gjengjeld kan du oppleve veldig mye.
1. God planlegging
Det er det viktigste. Er du gift eller samboer, er det helt avgjørende at dere kan ta sabbatsår sammen. Ellers kan det bli stusselig å være alene og kjedelig for hun eller ham som skal være alene hjemme.

            Derfor legg opp planen sammen. Bestem dere for at om to, tre eller fire år skal dere ta helt fri fra jobb og Norge ett helt år. Har dere ikke rå til ett helt år, kan dere jo ta et halvt år – eller i hvert fall noen ekstra måneder i fortsettelsen av en lang sommerferie.

            Men her skal vi ta utgangspunkt i ett helt år og så får du tilpasse det til dine drømmer, muligheter og ønsker. 

 
2. Avtal med arbeidsgiver
Det er ganske dramatisk å si opp jobben for å kunne ta et sabbatsår. Slik arbeidsmarkedet er for tiden er det ikke bare lett å komme inn på arbeidsmarkedet igjen til en ny jobb, hvis du har vært borte fra Norge i ett år.

            Derfor er den aller beste løsningen at du greier å få til en avtale med arbeidsgiveren din om at du skal ha helt fri i ett år.

            Det kan være vanskelig for arbeidsgiveren å akseptere det sånn uten videre. Men dersom du kan legge det opp slik at det er en eller annen form for tilleggsutdannelse eller tilleggskompetanse du skal skaffe deg i løpet av året du tar fri, vil det fort kunne være lettere for arbeidsgiver å si ja til sabbatsåret ditt.

            Det er ikke nødvendig at dette skal være så veldig krevende. Det kan være du ønsker å fordype deg i spesiell faglitteratur i dette ene året, for å styrke din kompetanse til beste for jobb og arbeidsgiver. Kanskje kan du ta et brevkurs i et eller annet, som er viktig i jobbsammenheng.

            Du skal nemlig ikke se bort fra at det kan være greit å ha litt, eller noe å pusle med i sabbatsåret. Å bare ha ferie og ikke gjøre noe annet, kan faktisk bli kjedelig i lengden.

NB! Det geniale i denne sammenheng er at hvis arbeidsgiver også går med på at du trenger en viss faglig påfyll, kan arbeidsgiver eventuelt betale bøker, skolepenger osv for deg. Og det uten at du blir beskattet for den fordelen. Etterutdanning er nemlig ett av de mest verdifulle skattefrie frynsegodene som finnes for tiden. 

3. Start sparing.Du trenger penger til livsopphold i sabbatsåret. Derfor er det nødvendig å ha noen penger ekstra i dette friåret. Det er ytterst sjelden du får ett år fri med lønn.

            Start systematisk sparing med en gang. Er det over fem år til du skal ta fri, kan du spare i aksjefond. Spar et fast beløp hver måned. Er det bare noen få år igjen, kan det være fornuftig å sette pengene i banken eller et pengemarkedsfond. Da er du ikke så utsatt for brå fall på børsen.

            Å låne på boligen til sabbatsåret er også en mulighet. 
 

4. Velg to halvår
Et veldig viktig råd er å ta fri to etterfølgende halvår fra to kalenderår. Du kan for eksempel velge å ta fri fra 3. juli 2008 til 29. juni 2009.

            Da oppnår du nemlig følgende:

– Du får to skatteår. Siden skatteprosenten øker med jo mer du tjener, vil du samlet få lavere skatt hvis du fordeler inntekten din i to skatteår. Du tjener altså fra januar til juli 2008 og får skatt som om du har halv årslønn. Så har du lønn fra 1. juli 2009 til 31. desember 2009, som også tilsvarer en halv årslønn.

De fleste vil få klart lavere skatt totalt for 2008 og 2009, enn om de hadde tatt fri 2008 og jobbet hele 2009. Da ville de ha tjent så mye i 2008 at skatten blir høyere.

– Du slipper å skatte av utleie på boligen. Det er naturlig at du leier ut boligen din hvis du tar sabbatsåret i utlandet. Da er reglen slik at hvis du bor i boligen over halve året fra 1.januar til 3. juli 2008 og så leier ut boligen resten av kalenderåret 2008. Da blir det ikke skatt på utleien i 2008.

            Det samme vil gjelde når du leier ut fra 1. januar 2009 til 29. juni 2009 og bor i boligen resten av året, frem til 31. desember 2009. Da blir det heller ikke skatt på utleien, fordi du bor i boligen i mer enn et halvt år i 2009.

            Som et alternativ til å leie ut boligen i Norge, kan du eventuelt gå inn for å bytte bolig med en i landet du ønsker å ta sabbatsåret. Det finnes en rekke utleie- og byttefirmaer som kan hjelpe deg med å finne frem til en egnet byttepartner. Men det kan være en utfordring å finne riktig byttepartner når det gjelder tid og sted.   
 

5. Hvor skal bo? For de fleste vil det være naturlig å søke sydover til mer varme og bedre klima. Velger du å leie litt utenfor de aller mest populære stedene, kan leieutgiftene for en bolig være klart under det du får i skattefrie leieinntekter på boligen din her i Norge.

            Er du så heldig at du har en venn eller slektning som har en Syden bolig du kan leie for en billig penge, har du ekstra flaks.

            Dessuten er levekostnadene vesentlig lavere i Syden enn her. Ca 30 % lavere levekostnader enn i Norge kan du regne med. 
 

6. Ikke tapte pensjonsrettigheter. Passer du på at du tjener over en G (grunnbeløpet i folketrygden – for tiden på 62 892 kroner) i hvert av de to årene du har sabbatsår, vil sabbatsåret normalt få liten konsekvens for pensjonen din. Men det forutsetter at du tar sabbatsåret før 2010.

            Pensjonsreglene er nå slik at for å få full opptjening i folketrygden må du ha vært yrkesaktiv og ha tjent over en G i 40 år. Men det er inntekten i de 20 årene du tjener best, som er avgjørende for størrelsen av pensjonen fra folketrygden.

            Det vil si at har du tjent bra i 20 år og så tjener over en G i de to årene du tar sabbatsår, vil sabbatsåret ikke få noen konsekvenser for størrelsen på pensjonen din fra folketrygden.

NB! Men velger du å ta sabbatsår etter 2010, vil et slikt friår svi mer i pensjonen. Politikerne har foreslått et nytt pensjonssystem der inntekten i alle årene du jobber skal være avgjørende for pensjonen din, ikke bare de 20 beste. Derfor vil pensjonen din krympe litt, dersom du velger å ta et sabbatsår etter oppskriften jeg har laget ovenfor.

            Men mange har tjenestepensjon gjennom arbeidsgiver i tillegg til pensjonen fra folketrygden. Som regel er det 30 års opptjening som gir full tjenestepensjon. Greier du å sikre deg disse 30 årene uten at det påvirker sabbatsåret, får det ingen konsekvenser for tjenestepensjonen din at du tar et sabbatsår. 
 

7. Pass på forsikringer. Det kan være dyrt å være forsikret et helt år i utlandet. Men du kommer langt dersom du er i EU/Sveits området med helsetrygdekortet som du får gratis av trygdekontoret. Da er du sikret behandling ved sykdom og skade i disse landene. I tillegg bør du passe på å være forsikret mot uførhet og død, uansett årsak og uansett hvilket land du er i.

            Det er verre med gjenstander som blir stjålet eller skadet. En reiseforsikring som skal dekke dette i et helt år er dyrt. Et godt råd er å la verdifulle gjenstander bli hjemme i Norge.

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five