Prut på forsikringsprisen

Av Carsten O. Five En gang i året bør du se på hva du har i forsikringer. Din livssituasjon endres stadig og dermed endres også forsikringsbehovet ditt. Altfor mange bare betaler den halvårlige regningen fra forsikringsselskapet uten å tenke på hva de betaler for. Kanskje betaler de altfor mye – kanskje betaler de for lite (de er underforsikret).
Egentlig bør du en gang i året – ved hovedforfall for forsikringene – lese igjennom hva du har av forsikringer og lese vilkårene. Siden din livssituasjon stadig endres, kan det være du kan kutte ut enkelte forsikringer, mens du bør skaffe deg noen nye. Eventuelt bør du senke eller øke erstatningssummene avhengig av forsikringsbehovet ditt. 

Når du har kommet frem til hva som er riktig for deg å ha av forsikringer, bør du ta kontakt med flere forsikringsselskaper og be om tilbud fra dem. Du legger med andre ord forsikringene dine ut på anbud. 

Det er kommet enkelte nye selskaper i det siste og det er ikke så aller verst konkurranse mellom forsikringsselskapene. Derfor er det penger å spare på å velge det billigste og beste alternativet. Kanskje skal du bruke flere forsikringsselskaper, fordi de kan være billigst og best på ulike forsikringer. 

Når du har funnet selskapet (eventuelt selskapene) som er billigst og best, kan du også koste på deg en pruterunde. Du sier til selskapet at du kan tenke deg å flytte til, eller ha forsikringene hos dem, men da må de sette ned prisen. Enkelte selskaper har noe å gå på prismessig for å beholde gode kunder. 

Dessuten opererer noen selskaper med en ”ny-kunde-rabatt”, det kan være greit å ta med seg. Du får lavere pris noen år. Når denne tiden er over, er det på tide å ta en ny runde med anbud til andre forsikringsselskaper for å se om du kan få forsikringene billigere der.

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five