PRUT PÅ HUSLEIEN

Husleieprisene har faktisk falt i enkelte deler av landet og det kan være vanskelig å få nye leietagere enkelte steder. Hvis du leier bør du derfor vurdere å prute på husleien du har i dag.
Det er all grunn til å ta opp dette spørsmålet med dem du leier hos. Det kan være store variasjoner rundt omkring i landet, men i flere av de store byene er leieprisene faktisk gått ned de siste årene. Dessuten er det vanskeligere å finne folk som er villig til å leie, enn det var for en tid tilbake.

            En viktig grunn til lavere leiepriser er at nå er renten så lav at mange velger å kjøpe egen bolig selv og dermed forsvinner ut av leiemarkedet. Slik blir det færre som ønsker å leie. Når etterspørselen etter å leie synker, bør det få den konsekvens at leieprisen også synker. For mange er det en uvant situasjon, fordi de har vært vant til at leieprisene stort sett bare har gått oppover.

            Du bør undersøke der du bor om leieprisene har falt – antagelig har de gjort det. Da bør du også ta det opp med dem du leier hos og be om at husleien justeres ned til såkalt gjengs leie. Hvis du ikke blir enig med huseier, kan du henvende deg til Husleienemnda eller tingretten i kommunen og søke å få medhold der.   

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five