SAMBOERE: HUSK DELING AV GJELD

En skikkelig felle mange samboere går i er at de ikke deler gjelden seg imellom. Det kan føre til at den ene ikke får trukket fra de gjeldsrentene hun eller han ønsker. Det verste er hvis samboerforholdet sprekker, da kan den ene tape mye fordi hun eller han ikke kan bevise at vedkommende har vært med på å nedbetale på gjelden. 
Dersom du er samboer, er det veldig viktig at det finnes en avtale mellom deg og samboeren om hvor stor del av for eksempel boliggjelden som er din.

Skal du få trukket fra gjeldsrenter og senket formuen i forhold til den felels gjelden dere har, må gjelden være riktig fordelt mellom dere og gjeldsrentene må være betalt etter samme forhold.

Overfor ligningskontoret må du kunne bevise at du har betalt gjeldsrenter etter dette forholdet, ut fra din bankkonto.

Fellen mange går i er at den ene betaler renter og avdrag på lånene, mens den andre betaler løpende utgifter til mat, klær osv.

Da er det bare den ene av samboerne som får trukket fra gjeldsrenter på sin selvangivelse og senket formuesskatten.

Den andre samboren kan få høyere skatt fordi hun eller han ikke får glede av rentefradraget og kanskje få formuesskatt, selvom vedkommende kanskje har hatt like store utgifter – i form av utgifter til mat, klær osv.

Aller verst er det hvis samboerforholdet sprekker. Da kan den som har betalt renter og avdrag vise at vedkommende eier store deler av leiligheten de har benyttet felles (særlig hvis leiligheten også står på ham eller henne), mens den andre ikke kan vise annet enn kvitteringer fra matbutikken.

Hvis leiligheten har steget mye, kan den som bare har matkvitteringer bli sittende igjen med svarteper.

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five