SAMBOERE: IKKE GÅ I GJELDSFELLA

Av Carsten O. Five Det er veldig lett å bli økonomisk lurt når man avslutter et samboerforhold. Pass på at renter og gjeld deles på en riktig måte. Her et konkret eksempel: 
– Vi er nylig flyttet sammen som samboere – kjæresten min og jeg. Vi har planer om å gifte oss om en stund, men foreløpig er vi samboere.

            Vi har kjøpt en leilighet sammen, men det er samboeren min som betaler renter og avdrag på boliglånet, mens jeg stort sett betaler utgifter til mat, husholdningsartikler osv. Totalt betaler vi vel like mye i måneden.

            Men mitt spørsmål er om dette egentlig er fornuftig? Min samboer får jo nå lavere skatt enn meg, fordi han får glede av rentefradraget, mens jeg ikke får skattefradrag for de utgiftene jeg har hatt. Selv om vi jo har hatt omtrent de samme utgiftene.

 

Svar: 
Du tar opp et veldig viktig problem som gjelder for samboere. For det første bør dere ha en samboerkontrakt som regulerer de økonomiske forhold mellom dere. Der bør det stå hvem som eier hva, hvem som eier leiligheten, hvem som er ansvarlig for gjelden, hvem som skal betale renter osv.

            Dessuten bør dere tilpasse den faktiske økonomien mellom dere til denne avtalen.

            Siden dere begge eier leiligheten, er det også rimelig at boliggjelden er likt fordelt på dere begge. Dermed vil dere begge få krympet formuen, fordi jeg regner med at gjelden er større enn ligningsverdien på boligen.

            Dessuten bør dere passe på at du betaler din andel av rentene – fra din bankkonto. Dermed kan du dokumentere overfor ligningsmyndighetene at du har betalt renter, som du får glede av som gjeldrenter i selvangivelsen. Slik får også du redusert skatt. Du utnytter rentefradraget på 28 % av betalte renter.

            Så bør dere ha en felles konto hvor dere setter inn et bestemt beløp begge to hver måned, som går til å dekke fellesutgifter som mat, strøm, forsikringer, husholdningsutgifter osv.

            (For øvrig: Uten å bli oppfattet som moralist. Det enkleste er å gifte seg. Da kan dere fordele renteutgiftene mellom dere som dere vil i selvangivelsen.)

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five