SIKKER SPARING I EN UROLIG TID

Av Carsten O. Five Aksjemarkedet har hatt et kraftig fall. Det er kladdeføre i verdens finanser. Ønsker du å spare trygt og sikkert i denne tiden kan du gå frem på følgende måte:

1. Nedbetal gjeld. Det er den sikreste måten å spare på. Sentralbanksjef Svein Gjedrem i Norges Bank antyder at renten vil bli satt ytterligere opp, hvis lønnsoppgjøret til våren blir for godt. Det er en ekstra grunn til å nedbetale gjeld.

2. Boligsparing for ungdom, er det beste og sikreste sparealternativet som finnes for tiden. Det gir 20 % skattefradrag av det sparte beløp. Årlig kan du spare 15 000 kroner og spare 3 000 kroner i skatt. I tillegg kommer renten. Alle under 34 år må ha BSU.

3. Banksparing er sikkert, men det er viktig å velge banken som har beste rente. Det er stor forskjell mellom bankene. Gå inn på nettet og velg banken som har best rente. Banksparing er sikkert i norske – i hvert fall opp til to millioner – har du over det, sett de overskytende pengene i en annen norsk bank – fordel altså pengene på flere norske banker. Men det er ingen grunn til å tro at norske banker får økonomiske problemer.

4. Har du imidlertid innskudd i en utenlandsk bank som ikke er medlem av det norske Bankenes sikringsfond, er det grunn til å være på vakt. Det kan være at garantibeløpet ikke er på mer enn 160 000 kroner. Sjekk med bankene der du har innskuddet.

5. Pengemarkedsfond er et sikkert og godt sparealternativ. Det er så å si like sikkert som å ha penger i banken. Det kan gi like høy rente som de aller beste høyrentekontiene.

6. Obligasjonsfond er også et godt sparealternativ hvis du har litt lengre sparehorisont. Men det er større risiko enn pengemarkedsfond.  Skal du spare i aksjefond bør du spare jevnt, men ha minst fem – ti års horisont. Helst lenger.

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five